ZARZĄDZENIE NR 35/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia składu osobowego Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Piątek.

Na podstawie zarządzenia Nr 99/2015 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Gminnych Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie województwa łódzkiego, zarządza się co następuje:

§ 1. Stosownie do § 4 wymienionego zarządzenia Wojewody Łódzkiego, ustalam skład osobowy Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których szkody zostały spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwanej dalej „Komisją”.

§ 2. W skład Komisji wchodzą następujący przedstawiciele :
1/ Menes Krzysztof - Przewodniczący /UG Piątek/
2/ Soltyszewska Kamila - członek /LODR Bratoszewice/
3/ Gabryelczak Małgorzata - członek /Izba Rolnicza Woj. Łódzkiego/
4/ Karolak Rafał - członek /Urząd Gminy Piątek/
5/ Dobosz Andrzej - członek /Urząd Gminy Piątek/
6/ Ratajski Remigiusz - członek /uprawnienia budowlane nr 3385/

§ 3. Za wykonanie zarządzenia odpowiedzialny jest Krzysztof Menes Inspektor Urzędu Gminy
Piątek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 35/2019 (236kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (21 sierpnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (22 sierpnia 2019, 09:33:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 731