ZARZĄDZENIE NR 36/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Piątek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Piątek przedstawia:

§ 1. Informację z wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2019 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2032 Gminy Piątek za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.   Informację   o   przebiegu wykonania planu finansowego instytucji   kultury
za I półrocze 2019 roku - Gmimiego Ośrodka Kultury w Piątku, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4.   Informację   o   przebiegu wykonania planu finansowego instytucji   kultury
za I półrocze 2019 roku - Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 5.   Informacje   o   których mowa w § 1-4 przedstawia się Radzie   Gminy
Piątek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 36/2019 (5741kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (23 sierpnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 października 2019, 11:51:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 680