ZARZĄDZENIE NR 47/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 22 października 2019r.
w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Piątek.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zmianami) Wójt Gminy Piątek
zarządza, co następuje:

§ 1. Urzędowi Gminy Piątek nadaję Regulamin Organizacyjny w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 47/2019 (131kB) pdf
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Piątek (5184kB) pdf
Schemat Struktury Organizacyjnej Urzędu Gminy Piątek (229kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (22 października 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 października 2019, 09:29:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 655