ZARZĄDZENIE NR 53/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 26 listopada 2019r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminie Piątek.
Na podstawie art. 19 list. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843),
postanawiam:

§1. W celu udzielania zamówień publicznych w Gminie Piątek powołuję komisję do przeprowadzania postępowań przetargowych zwaną „komisją przetargową” w następującym składzie:
1. Pan Remigiusz Ratajski - przewodniczący
2. Pan Radosław Łoniewski - członek
3. Pani Daria Matusiak - członek
4. Pan Tomasz Kluska - członek
5. Pan Jacek Michalski - członek

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3. Traci moc dotychczas obowiązujące Zarządzenie Nr 38/18 Wójta Gminy Piątek z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminie Piątek.

Zarządzenie nr 53/2019 (156kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 listopada 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 listopada 2019, 10:09:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 713