Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku
ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny
Rodzaj umowy: umowa zlecenie
Termin realizacji: czerwiec  – grudzień  2014 r.

Zakres wykonywanych na stanowisku zadań:
Do głównych obowiązków asystenta rodziny będzie należeć wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których występują problemy opiekuńczo- wychowawcze  z dziećmi oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Asystent będzie odpowiedzialny za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu ról rodzicielskich.
Do zadań asystenta rodziny należeć będzie:
- współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka, środowiskiem lokalnym i innymi
  instytucjami,
- diagnozowanie sytuacji rodziny,
- motywowanie rodziny do podejmowania działań i współpracy w celu pokonania
  problemów,
- wspieranie funkcji opiekuńczo wychowawczej i zawodowej rodziny,
- pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego – podział obowiązków oraz nauczanie zarządzania budżetem domowym,
- systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodziny objętej wsparciem,
- prowadzenie bieżącej dokumentacji pracy z rodziną,
- składanie miesięcznych sprawozdań pracy z rodziną,
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
Asystent rodziny będzie świadczył pomoc w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu wskazanym przez rodzinę w godzinach od 8.00 do godz.20.00

Wymagania niezbędne:
1) posiada wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
3) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz nie jest zawieszona i ograniczona władza rodzicielska,
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny, jeżeli taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:

- wiedza  z  zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny, ustawy o wspieraniu rodziny
        i pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej,
- umiejętność w zakresie samodzielnej pracy z rodziną,
- odpowiedzialność, obowiązkowość,
- własny samochód i prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:
- dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, uprawnienia),
- inne dokumenty (świadectwa z poprzedniego miejsca pracy, referencje),
- list motywacyjny,
- aktualne CV,
- podpisanie oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne przestępstwo skarbowe i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
- podpisanie klauzuli o treści: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 Nr 101,poz.926 ze zm.)
-  kopie dowodu osobistego
-  inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę i kwalifikacje.

Dokumenty należy składać w terminie od dnia  7  maja 2014 r. do dnia  15 maja 2014 r. do  godz.14.00 osobiście w siedzibie Ośrodka lub droga pocztową z dopiskiem „  Oferta na świadczenie usługi Asystenta  rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku”.
Oferty, które wpłyną do GOPS po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Piątek, dn. 6 maja 2014 r.
/-/ Marzena Gałązka

Wytworzył: Marzena Gałązka (6 maja 2014)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 maja 2014, 13:48:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1264

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij