Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku realizujący projekt pod nazwą: ,,Żyć inaczej- z centrum Polski do Unii” w ramach ,,Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
Tryb udzielenia zamówienia
,,Zapytanie ofertowe” na realizację zamówienia poniżej 14 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759).
Postępowanie prowadzone będzie w związku z obowiązującymi dokumentami: ustawą o finansach publicznych, z wyłączeniem częściowym zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 4 pkt. 8 niniejszej ustawy.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z psychologiem dla 25 uczestników projektu ,,Żyć inaczej – z centrum Polski do Unii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Tematyka zajęć ma obejmować następujące zagadnienia: trening asertywności, integracja grupy, sposoby radzenia sobie ze stresem, sposoby komunikacji, motywacja.

Zapytanie ofertowe (1066kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marzena Gałązka (14 października 2013)
Opublikował: Jacek A. Michalski (14 października 2013, 11:50:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6948