Zgromadzenia

Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1389 t.j.), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:
1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
 
Powyższe zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w związku z nie utworzeniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, przyjmuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
• na numer faksu: 42 664 14 01
• lub e-mail: wczk@lodz.uw.gov.plmetryczka


Wytworzył: Andrzej Dobosz (22 października 2015)
Opublikował: Jacek A. Michalski (22 października 2015, 11:06:44)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (7 czerwca 2023, 15:33:50)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4669