OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.


Na podstawie art. 459 § 1 w związku z art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz uchwały Nr XLVI/857/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału obszaru Województwa Łódzkiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2250), podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej:
 
Obwieszczenie - Wykaz okręgów wyborczych utworzonych dla wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego (414kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Witold Stępień (16 sierpnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 września 2018, 14:46:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224