Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Piątek

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754,1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:

§1.
W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 - 5 do postanowienia.

§2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Łodzi II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątek.

§3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Piątek (400kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Marat (27 września 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 września 2018, 08:32:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 336