Komunikat Wójta Gminy Piątek z dnia 01 października 2018r.


Na podstawie art.36 ustawy z dnia 05.01.2011 r.Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018r.,poz.754 tekst jednolity) w sprawie spisu wyborców informuję o sporządzeniu spisu wyborców w związku z wyborami do Rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych nadzień 21 października 2018r.
Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Piątek w biurze ewidencji ludności pokój Nr 21 w godzinach pracy Urzędu od 01 października do 15 października 2018r.

Komunikat (126kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (1 października 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (2 października 2018, 13:28:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 228