Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

z dnia 27 września 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 435 § 1 w związku z art. 459 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz 754, 100011349) Wojewódzka Komisja Wyborcza w Lodzi podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z póżn. zm.). zwanej dalej „powołaną ustawą . Wojewódzka Komisja Wyborcza w Lodzi podaje treść oświadczeń lustracyjnych kandydatów stwierdzających fakt ich pracy, służby w organach bezpieczeństwa państwa i współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

(wyciąg)
OKRĘG WYBORCZY NR 2

Obwieszczenie (774kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Bernard Piechota (27 września 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 października 2018, 08:12:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 330