Sprawozdania budżetowe na koniec lat 2015-2017

Sprawozdania:
Rb-NDS kwartalne/roczne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
Rb-N kwartalne/roczne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
Rb-Z kwartalne/roczne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
Rb-27s (zbiorczo) z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
Rb-28s (zbiorczo) z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
Rb-Z sp zoz (zobowiązania podległych placówek zdrowia, jeśli jst takie posiada)
na koniec lat:
2015, 2016, 2017

metryczka


Wytworzył: Anna Matusiak (9 kwietnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 kwietnia 2018, 14:18:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 785