Opinie RIO w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki, uchwały budżetowej i WPF na bieżący rok, prawidłowości kwoty długu wydaną do uchwalonego WPFu, opinii dot. uchwały o emisji obligacji.

Uchwała nr V/56/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Gminę Piątek z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu (1611kB) pdf

Uchwala Nr V/25/201S Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Piątek (626kB) pdf

Uchwała Nr V/269/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Piątek w 2018 roku (388kB) pdf

Uchwała nr V/268/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Piątek na 2018 rok (661kB) pdf

Uchwała nr V/267/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piątek (809kB) pdf

Uchwała Nr V/113/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Piątek z wykonania budżetu za 2016 rok (1183kB) pdf

metryczka


Wytworzył: RIO (9 kwietnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (10 kwietnia 2018, 09:30:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 794