Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych

Szanowni Państwo,
działając na podstawie § 6 uchwały Nr XXXVI/186/17 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Piątek.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych, załączonego do niniejszego zaproszenia.
Kopię załączonej specyfikacji odnajdą Państwo również na stronie internetowej www.bip.ugpiatek.pl zakładka - Emisja obligacji , wraz z Pakietem Informacyjnym oraz pozostałymi danymi potrzebnymi do oceny finansowej Gminy.

Jako organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych.

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych (2014kB) pdf

Pakiet informacyjny (934kB) pdf

Pytania i odpowiedzi 1 (422kB) pdf
Pytania i odpowiedzi 2 (2404kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (11 kwietnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 kwietnia 2018, 10:55:14)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (23 kwietnia 2018, 09:30:07)
Zmieniono: dodanie pytań i odpowiedzi

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1049