Petycja Obywatelska Mieszkańców Sołectwa Pokrzywnica w sprawie likwidacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pokrzywnicy.

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 221. Kodeksu postępowania administracyjnego mieszkańcy sołectwa Pokrzywnica zwracają się z petycją obywatelską w sprawie likwidacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pokrzywnicy.

Uzasadnienie
W obawie o zdrowie, bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców wnioskujemy jak wyżej. Długotrwałe zaleganie odpadów w tym folii, plastiku, opon, elektrośmieci i innych odpadów wielkogabarytowych stwarza realne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. W znajdującym się w naszej miejscowości punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych namnażają się drobnoustroje, muchy, karaluchy oraz szczury, które przegryzły instalację elektryczną. Istotnym faktem jest również fetor, który unosi się w okresie letnim podczas upałów. Tak duże składowisko stwarza realne zagrożenie pożarem.
Nadmieniamy również, że w bliskim sąsiedztwie punktu zbiórki odpadów znajduje się ujęcie wody pitnej dla całej Gminy, domy mieszkalne oraz sklep spożywczy (którego właściciel obawia się iż Państwowa Inspekcja Sanitarna może wymóc na nim zamknięcie prowadzenia przez niego działalności).
Istotne jest, że niedaleko punktu znajdują się jedne z największych działających firm w Gminie Piątek, a punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych może negatywnie wpływać na promocję nie tylko działających tam firm, ale i całej Gminy.
Problem niekontrolowanego przyjmowania odpadów był wielokrotnie zgłaszany w Urzędzie Gminy przez Radną z tego terenu. W maju 2019 roku pojawił się zakaz przyjmowania odpadów innych niż elektrośmieci. Pomimo tego nadal do punktu trafiają odpady różnego rodzaju, a ich ilość nieustannie wzrasta. Aby nie tonąć w śmieciach mieszkańcy blokowali jeden z ostatnich transportów odpadów, gdzie w konsekwencji była zmuszona interweniować policja.

W załączniku przekazujemy listę osób, która zgadza się z wyżej przedstawionymi argumentami przemawiającymi za likwidacją punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pokrzywnicy.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi bezpośrednio Sołtysowi wsi Pokrzywnica na adres korespondencyjny.

Petycja (673kB) pdf

Zawiadomienie o rozpatrzeniu petycji (402kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Radosław Stróżewski (4 grudnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (31 grudnia 2019, 08:16:26)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (13 lutego 2020, 07:47:03)
Zmieniono: dodanie odpowiedzi na petycję

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 332