Petycja Józefa Struszczyka do Rady Miejskiej w Piątku w sprawie podjęcia uchwały

PETYCJA
Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dających nam prawo do składania petycji w interesie publicznym, a także artykułem 18b ustawy o samorządzie gminnym wzywam Radę Miejską w Piątku do rozpatrzenia poniżej petycji i pilnego przyjęcia uchwały o treści poniższej.

UCHWAŁA
Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do
równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Piątek z powodów
rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Działania rozumiemy jako regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek
formy segregacji mieszkańców gminy Piątek.

Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS - CoV - 2, planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy gminy Piątek , uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP
uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Z poważaniem Józef Struszczyk

Petycja (2102kB) pdf

Odpowiedź na petycję (117kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Józef Struszczyk (10 grudnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 grudnia 2020, 08:26:37)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (8 stycznia 2021, 08:30:29)
Zmieniono: dodanie odpowiedzi na petycję

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 517