Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195, t.j. Dz.U. 2018 poz. 870) wnoszę o utworzenie:
- Młodzieżowej Rady Gminy.

Uzasadnienie
Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy pozwoli młodzieży z terenu gminy zyskać realny wpływ na tworzenie prawa na szczeblu lokalnym. Młodzież będzie miała szansę rozwinąć umiejętności i kompetencje w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu lokalnego samorządu, jego problemach i wyzwaniach, a także będzie stanowiło to wprowadzenie i motywację do większej aktywności obywatelskiej.
Do petycji załączam projekt statutu.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej i/lub w Biuletynie Informacji Publicznej zawartych w formularzu moich danych osobowych (wyłącznie imienia i nazwiska) na potrzeby rozpatrzenia petycji.

Petycja (173kB) pdf
Projekt Statutu (25kB) word

Uchwała nr XLVI/243/22 Rady Miejskiej w Piątku (277kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Janusz Król (22 lipca 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 sierpnia 2022, 14:32:08)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (11 października 2022, 12:37:05)
Zmieniono: dodanie uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 323