Zawiadomienia o wszczęciu/zakończeniu postępowania

Zgodnie z art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 945 t.j.) Wójt Gminy Piątek zawiadamia o wszczęciu/zakończeniu postępowań o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Menes (15 sierpnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (24 sierpnia 2018, 13:04:15)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (27 listopada 2018, 11:54:46)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 839