Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

Na podstawie art. 10 § 1, art. 73 § 1 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że na wniosek Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi z siedziba przy ulicy Targowej 18, 90-042 Łódź- reprezentowanej przez p. Agnieszkę Spruch w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejścia gazociągiem w rurze osłonowej pod korytem rzeki Moszczenicy w km 14+122, w rejonie ul. Szkolnej w miejscowości Piątek na działkach o numerach ewidencyjnych 768/2, 768/5 obręb 0023 Piątek, powiat łęczycki, woj. mazowieckie
zostało wszczęte postępowanie, na wniosek Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi z siedziba przy ulicy Targowej 18, 90-042 Łódź- reprezentowanej przez p. Agnieszkę Spruch na przejścia gazociągiem w rurze osłonowej pod korytem rzeki Moszczenicy w km 14+122, w rejonie ul. Szkolnej w miejscowości Piątek na działkach o numerach ewidencyjnych 768/2, 768/5 obręb 0023 Piątek4/13, powiat łęczycki, woj. łódzkie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (380kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Juręczyk (6 czerwca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (18 czerwca 2019, 09:41:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 321