Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu drobiu...


Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)
Zawiadamiam, że w dniu 10 czerwca 2019 roku zostało wszczęte, na wniosek - Szymczak Anna       postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie w zakresie obsady w istniejących obiektach inwentarskich, w tym rozbudowa jednego z nich - na terenie dz. nr ew. 318/2 obr. Boguszyce”.
W ciągu 7 dni od daty otrzymania n/n zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Ponadto informuje, iż na mocy art. 36 w związku z art. 37 kpa na niezałatwienie sprawy w terminach przewidzianych w kodeksie przysługuje stronie prawo do wniesienie ponaglenia.

Zawiadomienie (355kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (17 czerwca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (19 czerwca 2019, 08:38:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 428