Komunikat Komisarzy Wyborczych w Łodzi dotyczący możliwości zgłaszania wniosków o zmianę siedziby obwodowej komisji wyborczej

Komisarz Wyborczy w Łodzi I i Komisarz Wyborczy w Łodzi II informuje że na podstawie art. 13a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) każdy zainteresowany wyborca może przedłożyć na piśmie na co najmniej 55 dni przed dniem wyborów tj. do dnia 1 kwietnia 2019 r. propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzib lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Wnioski należy składać Komisarzom Wyborczym w Łodzi w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Komunikat (191kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Komisarz Wyborczy w Łodzi (15 marca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (19 marca 2019, 16:54:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 423