Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

1. Termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 13 maja 2019 r. (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu Wyborczego).
Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej komisarza wyborczego.
2. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 17 maja 2019 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.
3. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 24 maja 2019 r. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. w dniu 26 maja 2019 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
4. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 21 maja 2019 r.
Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

Informacja (227kB) pdf

metryczka


Wytworzył: PKW (29 marca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 kwietnia 2019, 10:38:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 410