Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Piątek obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Łodzi II informuje, co następuje:
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 30.04.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Piątek do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 6,
- Nr 2, w liczbie 6,
- Nr 3, w liczbie 6,
- Nr 4, w liczbie 4,
- Nr 5, w liczbie 4,
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 02.05.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie
Urzędu Gminy Piątek.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

                                                                             Komisarz Wyborczy
                                                                                  w Łodzi II
                                                                             /-/ Katarzyna Marat

Informacja (195kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Marat (26 kwietnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 kwietnia 2019, 07:06:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 399