Postanowienie nr 202/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Piątek.

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:
 
§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 5 do postanowienia.
 
§ 2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Łodzi II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątek.
 
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                     Komisarz Wyborczy
                                                                                           w Łodzi II
 
                                                                                      Katarzyna Marat
Postanowienie (234kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Marat (2 maja 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (2 maja 2019, 13:26:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 501