Postanowienie nr 234/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:
§ 1.
Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych przez Komisarza Wyborczego w Łodzi II, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.
§ 2.
Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                        Komisarz wyborczy
                                                                                                w Łodzi II
                                                                                        /-/ Katarzyna Marat

(...)
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych - Gmina Piątek

Miejsce: Piątek, ul. Rynek 16 - Urząd Gminy Piątek - sala konferencyjna
Termin: 20 maja 2019 r. o godz. 08:00

Postanowienie nr 234/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (455kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Marat (8 maja 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 maja 2019, 10:51:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 430