POSTANOWIENIE NR 302/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Piątek

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:
§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie
Piątek, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:
1. Edward Krupiński, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Młynów
§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę :
1. Monika Sylwia Majkowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Orenice
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                Komisarz Wyborczy
                                                                      w Łodzi II
                                                                /-/ Katarzyna Marat
Postanowienie (275kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Marat (21 maja 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 maja 2019, 13:58:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 420