Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 13 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Piątek obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Łodzi II informuje, co następuje:

§1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 19-09-2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Piątek do niżej wymienionych komisji wyborczych:
-    Nr 1, w liczbie 2,
-    Nr 2, w liczbie 2,
-    Nr 3, w liczbie 1,

§2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 19-09-2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie
Urzędu Gminy Piątek.

§3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Informacja Komisarza Wyborczego (180kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Marat (13 września 2019)
Opublikował: Marcin Nadolski (13 września 2019, 14:39:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 377