Raport o stanie Gminy Piątek za rok 2018

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy, co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Piątek mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Piątek pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia przyjmowane są w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Sesja Rady Gminy Piątek planowana jest na dzień 22 maja 2019 roku na godzinę 12.00. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, a mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy Piątek.
Formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątek oraz w formie papierowej w Urzędzie Gminy Piątek.

Raport (575kB) pdf

Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie nad Raportem o Stanie Gminy Piątek (240kB) pdf

Klauzula informacyjna dla osób udzielających poparcia dla mieszkańca, który chce wziąć udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Piątek (623kB) pdf

Klauzula informacyjna dla mieszkańców biorących udział w debacie nad raportem o stanie Gminy (623kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (17 maja 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 maja 2019, 20:15:16)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (12 czerwca 2020, 08:10:26)
Zmieniono: format tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1387