Raport o stanie Gminy Piątek za rok 2021

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) Burmistrz, co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady miejskiej.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Piątek mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piątku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia przyjmowane są w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Sesja Rady Miejskiej w Piątku planowana jest na dzień 29 czerwca 2022 roku na godzinę 14.00. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, a mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piątku.

Formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piątku oraz w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Piątku.

Raport o stanie Gminy Piątek za rok 2021 (8455kB) pdf

Formularz zgłoszeniowy mieszkańca Gminy Piątek do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy wraz z listą poparcia (240kB) pdf

Klauzula informacyjna dla osób udzielających poparcia dla mieszkańca, który chce wziąć udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Piątek (60kB) pdf

Klauzula informacyjna dla mieszkańców biorących udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Piątek (60kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (25 maja 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 maja 2022, 07:37:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102