Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kalendarzem wyborczym

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2019 r.
Poz. 1506
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1 w związku z art. 257 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) stanowi się, co następuje:

§ 1. Zarządzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 13 października 2019 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący za­łącznik do postanowienia.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                           Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Postanowienie Prezydenta RP i kalendarz wyborczy (485kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Prezydent RP (6 sierpnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 sierpnia 2019, 12:45:19)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (29 sierpnia 2019, 08:26:08)
Zmieniono: korekta tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 339