Postanowienie nr 562/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Piątek

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:

§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 5 do postanowienia.

§ 2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Łodzi II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątek.

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                     Komisarz Wyborczy
                                                                                            w Łodzi II
                                                                                      /-/ Katarzyna Marat

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (138kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Marat (20 września 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 września 2019, 13:40:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 309