ZARZĄDZENIE NR 4/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 02 stycznia 2020 roku
w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Piątku

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2220 ze zm.), w brzmieniu określonym przez art. 143, pkt. 7 lit. „a” i „b”, ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.), zarządzam co następuje

§ 1. Upoważniam Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Panią Martynę Kacprzak do:
a) Prowadzenia postępowań w zakresie przewidzianym w ustawie o świadczeniach rodzinnych;
b) Wydawania decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych;
c) Dysponowania środkami pieniężnymi przeznaczonymi na realizację świadczeń rodzinnych.

§ 2. Traci moc upoważnienie z dnia 02 lipca 2018r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 4/2020 (160kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 lutego 2020, 13:21:25)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (3 lutego 2020, 14:13:08)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 184