ZARZĄDZENIE NR 7/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 02 stycznia 2020r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

Na podstawie art. 8a i art. 8 b, art. 8 c oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 670 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Upoważniam Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Panią Martynę Kacprzak do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach oraz prowadzenia postępowania i wydawania decyzji z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

§2. Traci moc Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 02 lipca 2018r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 7/2020 (231kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 lutego 2020, 13:30:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 164