ZARZĄDZENIE NR 9/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 02 stycznia 2020r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

Na podstawie art. 110 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważniam starszego pracownika socjalnego Panią Ewę Błaszczyk do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy podczas nieobecności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku.

§2. Traci moc upoważnienie z dnia 31 sierpnia 2018r.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 9/2020 (151kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 lutego 2020, 13:34:07)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (11 lutego 2020, 10:10:03)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 209