ZARZĄDZENIE NR 11/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 02 stycznia 2020
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, o których mowa w art. 10 ust. 1, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. IJ. z 2019r. poz. 2407 ze zin.), z wyłączeniem do wydawania decyzji.

Na podstawie art. 10 ust 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r.o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 2407 ze zm.), art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) zarządzam co następuje:

§1. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku z dnia 02.01.2020r. upoważniam Panią Anetę Andrzejczak do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, o których mowa w art. 10 ust. 1, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2407 ze zm.) z wyłączeniem do wydawania decyzji.

§2. Traci moc Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Piątek z dnia 01 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowania z zakresu świadczenia wychowawczego.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 11/2020 (202kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 lutego 2020, 14:00:28)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (11 lutego 2020, 10:14:54)
Zmieniono: usunięcie błędu załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 247