ZARZĄDZENIE NR 15/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 28 stycznia 2020r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej do naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piątku - referenta ds. gospodarki przestrzennej, ochrony zabytków i infrastruktury drogowej

Na podstawie § 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zmianami) i art. 11 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz.1282 t. j.)
zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piątku - referenta ds. gospodarki przestrzennej, ochrony zabytków i infrastruktury drogowej w składzie:
1. Lepalczyk Renata - Przewodnicząca
2. Menes Krzysztof - członek
3. Matusiak Daria - członek
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 15/2020 (165kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 lutego 2020, 14:07:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179