ZARZĄDZENIE nr 19 /2020

Burmistrza Piątku
z dnia 1 marca 2020r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Piątku

Na podstawie art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019r.,poz.506, poz,1309/poz.l571/poz.l696;poz.l815) oraz art.8 ust. 1 i 2 i art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U z 2019r.poz.1352) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do Zarządzenia nr 25/2017 Wójta Gminy Piątek z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Piątku wprowadza się załącznik nr 2 tj. tabelę grup osób uprawnionych do otrzymania pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Piątku.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 1 marca 2018r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2020r.

Zarządzenie nr 19/2020 (339kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (1 marca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (2 marca 2020, 10:08:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 197