ZARZĄDZENIE NR 30/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie się kierowała Komisja Stypendialna.

Na podstawie §7 i §9 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piątek, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/213/14 Rady Gminy Piątek z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piątek.
postanawiam:

§1. Ustalić od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wysokość stypendium szkolnego w kwocie 180,00 zł miesięcznie na jednego ucznia.

§2. Zasiłek szkolny od 1 stycznia 2020 r. wynosi 620,00 zł.

§3. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

§4. Traci moc Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zasad ustalania wartości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie się kierowała Komisja Stypendialna.

Zarządzenie nr 30/2020 (177kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (29 kwietnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 maja 2020, 08:39:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 173