ZARZĄDZENIE NR 37/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.)

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia II lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.), art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zarządzam co następuje:

§1. Udzielam pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Pani Marzenie Gałązce upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, o których mowa w art. 10 ust. 1 oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.).

§2. Upoważnienie obowiązuje na czas pełnienia funkcji pełniącej obowiązki Kierownika GOPS.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 37/2020 (184kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 maja 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 czerwca 2020, 10:50:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122