ZARZĄDZENIE NR 40 /2020

Burmistrza Piątku
z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawach Świadczenia „Dobry start” oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

Na podstawie §8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” z dnia 30 maja 2018 r. (Dz.U z 2018 r. poz.1061 ze zmianami), art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz .U. z 2020 r. poz.713), zarządzam, co następuje :

§1.1 Udzielam pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Pani Marzenie Gałązce upoważnienia do prowadzenia postępowali w sprawach Świadczenia „Dobry start” oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

§2. Upoważnienie obowiązuje na czas pełnienia funkcji pełniącej obowiązki Kierownika GOPS.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 40/2020 (159kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 maja 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 czerwca 2020, 10:55:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125