ZARZĄDZENIE NR 43/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku powierzenia wykonywania zadań związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.

Na podstawie art.39 ust.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz .U. z 2020 r. poz.713) oraz § 2 pkt.20 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku, przyjętego Uchwałą Nr XIV/74/l 9 Rady Gminy Piątek z dnia 11 grudnia 2019 r., zarządzam co następuje :

§1.1 Powierzam pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Pani Marzenie Gałązce wykonywanie zadań z zakresu spraw związanych
z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy Piątek, z wyłączeniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

§2. Upoważnienie obowiązuje na czas pełnienia funkcji pełniącej obowiązki Kierownika GOPS.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisani.

Zarządzenie nr 43/2020 (161kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 maja 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 czerwca 2020, 11:02:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 115