ZARZĄDZENIE NR 44/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 905,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 120.015,00 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 119.110,00 zl zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020, zmiany przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Po dokonany cli zmianach budżet Gminy na rok 2020 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 30.988.863,97 zl, w tym dochody:
a)  bieżące: 28.928.382,04 zl, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 8.358.689,04 zł;
b) majątkowe: 2.060.481,93 zł.
2) Po stronie wydatków 30.617.113,97 zl, w tym wydatki:
a)  bieżące: 25.638.973,86 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.358.689,04 zl.
b) majątkowe: 4.978.140,11 zl.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 44/2020 (1216kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (29 maja 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 czerwca 2020, 11:06:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111