ZARZĄDZENIE NR 55/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 14 lipca 2020 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) zarządzam.co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie, Czerników 11,99-120 Piątek w składzie:
1) Przewodnicząca:
- Pani Renata Lepalczyk - przedstawiciel Burmistrza Piątku
2) Członkowie:
a) przedstawiciele Burmistrza Piątku:
- Pan Tomasz Kucharczyk
- Pan Mariusz Pawłowski
b) przedstawiciele Łódzkiego Kuratora Oświaty:
- Pani Bogumiła Bylińska - Trzeciak
- Pani Agnieszka Badziak
- Pan Jarosław Owsiański
c) przedstawiciele Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Czernikowie:
- Pani Beata Dębska
- Pani Joanna Śliwińska
d) przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Czernikowie:
- Pani Agnieszka Stróżewska
- Pani Justyna Stróżewska
e) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:
- Pani Adriana Łempicka-Kmieciak

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 55/2020 (190kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (14 lipca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (14 lipca 2020, 13:33:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112