ZARZĄDZENIE NR 61/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 3 sierpnia 2020r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku i dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020r.

Na podstawie art. 33 ust.1, ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 713)

§ 1. Ustalam dzień 14 sierpnia 2020r. ( piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę dnia 15 sierpnia 2020r. Ustalony dzień wolny od pracy ma zastosowanie względem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku i dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku.

§ 2. Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynków: Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku i Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku oraz przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biblioteki Publicznej i GOK - u w Piątku.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 61/2020 (182kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (3 sierpnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 sierpnia 2020, 07:55:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 47