ZARZĄDZENIE NR 63/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 03.08. 2020 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań z zakresu Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie art. 110 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 12 czerwca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507) oraz art.9 ust.5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz.U. z 2019 r. poz.1390 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Upoważniam Panią Ewę Błaszczyk zatrudnioną na stanowisku starszego pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia w imieniu Burmistrza Piątku postępowań z zakresu Karty Dużej Rodziny.

§2. Wykonanie powierzam p.o Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku.

§3. Traci moc Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania Karty Dużej Rodziny.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 63/2020 (182kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (3 sierpnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 sierpnia 2020, 07:59:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53