ZARZĄDZENIE NR 70/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 04 września 2020r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej do naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piątku - kasjera.

Na podstawie § 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2020r. poz.713 t. j.) i art. 11 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz.1282 t. j.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piątku - kasjera w składzie:
1. Lepalczyk Renata - Przewodnicząca
2. Menes Krzysztof - Członek
3. Rogozińska Marlena - Członek

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 70/2020 (151kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (4 września 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 września 2020, 13:03:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 61