ZARZĄDZENIE NR 77/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Piątek na realizację zadań statutowych na terenie Gminy Piątek współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej lub z innych źródeł pomocowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz.713 ) oraz art. 262 ust. 1 i 2 ustawy a dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn.zm. ) Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Piątek na realizację zadań statutowych na terenie Gminy Piątek współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wzór wniosku o przyznanie pożyczki stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wzór umowy pożyczki stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową co stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 77/2020 (1920kB) pdf
Załącznik do zarządzenia nr 77/2020 (37kB) word


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 października 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (12 października 2020, 08:30:48)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (15 października 2020, 13:34:21)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 93