ZARZĄDZENIE NR 80/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 869) Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 430.488,41 zl z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 501.005,41 zl,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 70.517,00 zl zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020, zmiany przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2020 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 33.401.651,51 zł, w tym dochody:
a)  bieżące: 30.663.662,83 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 8.926.493,45 zł
b) majątkowe: 2.737.988,68 zl.
2) Po stronie wydatków 33.029.901,51 zł, w tym wydatki:
a)  bieżące: 27.067.801,27 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.926.493,45 zl.
b) majątkowe: 5.962.100,24 zl

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 80/2020 (1488kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 października 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (2 listopada 2020, 13:20:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 18