ZARZĄDZENIE nr 96/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 17 grudnia 2020r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla
pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Piątku

Na podstawie art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020r.poz.713 ze zmianami) oraz art.8 ust.2 i art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 2019r.poz.1352,1907z 2020r.poz.278) zarządzam co następuje:

§ 1.Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miejskim w Piątku uzgodniony z pracownikami Urzędu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się załącznik nr 2 tj. tabelę grup osób uprawnionych do otrzymania pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Piątku, stanowiący załącznik nr 2

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 25/2017 Wójta Gminy Piątek z dnia 28 kwietnia 2017r.oraz zarządzenie nr 19/2020 Burmistrza Piątku z dnia 1 marca 2020r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 17 grudnia 2020r.

Zarządzenie nr 96/2020 (179kB) pdf
Załączniki 1 i 2 (838kB) pdf


 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (17 grudnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 grudnia 2020, 14:07:39)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (30 grudnia 2020, 09:58:42)
Zmieniono: format tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 45