Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o czynnym i biernym prawie wyborczym w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., określonymi w przepisach ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504).

Czynne prawo wyborcze, tj. prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:
1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
2) nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
3) nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
4) nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
(art. 10 § 1 pkt 1 i § 2 Kodeksu wyborczego)

Bierne prawo wyborcze, tj. prawo do kandydowania (prawo wybieralności) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:
1) najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat,
2) korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu, tj.:
a) nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
b) nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
c) nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,d) nie został skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nie wydano wobec niego prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności w związku ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego.
(art. 11 § 1 pkt 3 w związku z art. 11 § 1 pkt 1 i § 2 Kodeksu wyborczego)


                                                               Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
                                                                                 (-) Wiesław Kozielewicz

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym (142kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wiesław Kozielewicz (10 lutego 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 lutego 2020, 08:19:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 299